Koncerty a podujatia

top-akcie-uprava-2-tlac-a0

*Všetky pripravované podujatia ešte môžu zmeniť svoj dátum alebo účinkujúcich!
*Z organizačných dôvodov je zmena miesta sedenia na konkrétnom podujatí, alebo koncerte vyhradená!