Zatvorené do odvolania

Aj týmto spôsobom Vás chceme požiadať aby sme sa všetci správali racionálne, nezdržiavali sa zbytočne v prítomnosti veľkého množstva ľudí a tak neprispievali k šíreniu tohto ochorenia. Prajeme pevné zdravie!

Všetky podujatia sa v tomto prípade posúvajú na neskorší termín, ktorý Vám v dostatočnom predstihu oznámime.